• Piotrkowska 2, 15-439 Białystok
  • 515 623 459
  • biuro@podlaskikosz.com
  • Bank Pekao S.A. 86 1240 5211 1111 0011 0920 6171

Zarząd i KR

Zarząd Podlaskiego Związku Koszykówki

Prezes
Jarosław Czeropski
Wiceprezes
Gabriel Rogowski
Wiceprezes
Krzysztof Grodzki
Członek
Grzegorz Pilat
Członek
Andrzej Sinielnikow
Członek
Piotr Stepaniuk
Członek
Piotr Tarasewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Tomasz Tomaszewski
Członek
Tomasz Sawicki
Członek
Andrzej Malinowski